Gå direkt till textinnehållet

Så ansöker du om en läkartjänst

Alla som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare hos oss måste bifoga flera obligatoriska dokument med ansökan.

Obligatoriska dokument

I samband med ansökan ska du bifoga följande obligatoriska dokument:

  • meritförteckning för läkare  som ska vara korrekt ifylld, skriven på dator, underskriven av den sökande samt vidimerad av två personer. 
  • personligt brev och cv
  • legitimationsbevis läkare
  • bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
  • publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer
  • bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
  • bevis om docentur (i förekommande fall).

Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.