Gå direkt till textinnehållet

Besöksförbud råder för att minska smittspridning

Ansökan läkartjänster

Alla som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare hos oss måste bifoga flera obligatoriska dokument med ansökan.

Obligatoriska dokument

I samband med ansökan ska du bifoga följande obligatoriska dokument:

  • meritförteckning för läkare  som ska vara korrekt ifylld, skriven på dator, underskriven av den sökande samt vidimerad av två personer. 
  • personligt brev och cv
  • legitimationsbevis läkare
  • bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
  • publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer
  • bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
  • bevis om docentur (i förekommande fall).

Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.