Gå direkt till textinnehållet

Fortsatta besöksbegränsningar på S:t Erik Ögonsjukhus

Om oss

S:t Eriks Ögonsjukhus är det enda sjukhuset i Sverige inriktat på ett enda organ, ögat. Vi erbjuder akut och specialiserad ögonsjukvård, forskning och utbildning.

S:t Eriks Ögonsjukhus i siffror

 • Omkring 175 000 besök varav 26 000 akuta besök
 • 1 600 vårdtillfällen i slutenvård
 • Cirka 10 000 operationer
 • 18 500 intravitreala injektioner
 • Cirka 17 000 ögonbottenfotograferingar
 • Omsättning 650 miljoner kronor
Siffrorna kommer från 2019 års bokslut.

Utbildning

Vi är ett av Europas största och mest kompletta utbildningsorgan inom ögon- och synområdet. Våra experter undervisar och utbildar framtidens specialistläkare, läkarstudenter, ögonsjuksköterskor och ortoptister.

Forskning

Tillsammans med Karolinska Institutet är vi ett nationellt och internationellt kompetenscentrum för forskning om ögonsjukdomar och behandlingar. Våra forskningsresultat har bidragit till nya behandlingsmetoder och har påverkat hur ögonsjukvården bedrivs idag.

Miljöarbete

Vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Redan år 2000 blev vi miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Hållbarhetsrapport 2019

Organisation

S:t Eriks Ögonsjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. På sjukhuset arbetar drygt 450 medarbetare fördelade på fyra verksamheter och sex stödfunktioner. Vi har tio mottagningar, en ögonakut samt konsultverksamhet för inneliggande patienter på andra sjukhus. Vårt mobila team utför ögonbottenfotografering på vårdcentraler i Stockholms län.

Ledning

 • Anne Odergren, t f vd och chefläkare
 • Göran Kindåker, verksamhetschef, kliniken för främre segmentet, glaukom, neurooftalmologi och ögonplastik samt t f verksamhetschef, kliniken för anestesi och operation
 • Stefan Seregard, verksamhetschef, kliniken för retina, patologi, ST-läkare och akut ögonsjukvård
 • Anna Lundvall, t f verksamhetschef, kliniken för barnögonvård, skelning, elektrofysiologi och ögononkologi
 • Oskar Nordahl, administrativ chef
 • Kicki Morsing, kommunikationschef
 • Fredrik Ellwén, ekonomichef
 • Ingrid Ludwigs, it-chef
 • Malin Hallberg, HR-chef

Styrelse

 • Johanna Adami, styrelsens ordförande
 • Jan Liliemark
 • Claes Hultling
 • Anna Lefevre Skjöldebrand

Adjungerade

 • Nicole Silverstolpe, ägarrepresentant
 • Anna Martling, representant Karolinska Institutet

Arbetstagarrepresentanter

 • Yesenia Ortega Melin, Läkarförbundet
 • Yvonne Nordlöf, Kommunal

Vision och värderingar

Vi bidrar till Region Stockholms gemensamma vision En attraktiv, hållbar och växande stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut. genom att verka för att nå vårt långsiktiga mål att vara ett av världens ledande ögonsjukhus.

Region Stockholms verksamhet ska präglas av värderingarna öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan.

Nytt sjukhus 2020

Den 27 september år 2020 öppnade vi i nybyggda lokaler i Hagastaden. Vår vision är att skapa ett Eye center of excellence för att stimulera vård, forskning och utveckling inom ögonområdet.

Nya S:t Eriks Ögonsjukhus

S:t Eriks historia

Fram till september 2020 låg S:t Eriks Ögonsjukhus på Kungsholmen i Stockholm, i ett område med lång historia av fattigvård och sjukvård. 

S:t Eriks historia

Uppdaterad
2 december 2021