Gå direkt till textinnehållet

Om oss

S:t Eriks Ögonsjukhus är det enda sjukhuset i Sverige inriktat på ett enda organ, ögat. Vi erbjuder akut och specialiserad ögonsjukvård, forskning och utbildning. S:t Erik har fyra nationella vårduppdrag: barnglaukom, barnkatarakt, vård av för tidigt födda barn med näthinneförändringar samt ögononkologi.

S:t Eriks Ögonsjukhus i siffror

Cirka 175 000 besök varav

 • 27 000 akuta besök
 • 1 400 vårdtillfällen i slutenvård
 • 10 000 operationer
 • 29 000 intravitreala injektioner
 • 12 000 ögonbottenfotograferingar
 • Omsättning 808 miljoner kronor
 • Operativt resultat 5,4 miljoner kronor

Siffrorna kommer från 2023 års bokslut.

Utbildning

Vi är ett av Europas största och mest kompletta utbildningsorgan inom ögon- och synområdet. Våra experter undervisar och utbildar framtidens specialistläkare, läkarstudenter, ögonsjuksköterskor och ortoptister.

Forskning

Tillsammans med Karolinska Institutet är vi ett nationellt och internationellt kompetenscentrum för forskning om ögonsjukdomar och behandlingar. Våra forskningsresultat har bidragit till nya behandlingsmetoder och har påverkat hur ögonsjukvården bedrivs idag.

Miljöarbete

Vår verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Redan år 2000 blev vi miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Organisation

S:t Eriks Ögonsjukhus är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm. På sjukhuset arbetar cirka 450 medarbetare fördelade på två verksamhetsområden och sex stödfunktioner. Vi har tio mottagningar, en ögonakut samt konsultverksamhet för inneliggande patienter på andra sjukhus. Vårt mobila team utför ögonbottenfotografering på vårdcentraler i Stockholms län.

Ledning

 • Sten Kjellström, vd
 • Anne Odergren, chefläkare
 • Göran Kindåker, verksamhetschef VO Medicin
 • Beatrice Peebo, verksamhetschef VO Kirurgi
 • Fredrik Ellwén, ekonomichef
 • Malin Hallberg, HR-chef
 • Kicki Morsing, kommunikationschef
 • Oskar Nordahl, administrativ chef

Styrelse

 • Johanna Adami, styrelsens ordförande
 • Jan Liliemark
 • Claes Hultling
 • Anna Lefevre Skjöldebrand

Adjungerade

 • Mikael Ohrling, ägarrepresentant
 • Carl Johan Sundberg, representant Karolinska Institutet

Arbetstagarrepresentanter

 • Yesenia Ortega Melin, Läkarförbundet
 • Yvonne Nordlöf, Kommunal

Vision och värderingar

Vi bidrar till Region Stockholms gemensamma vision  För en jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig Stockholmsregion där invånarna ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet genom att verka för att nå vårt långsiktiga mål att vara ett av världens ledande ögonsjukhus.

Region Stockholms verksamhet ska präglas av värderingarna öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan.

Nytt sjukhus 2020

Den 27 september år 2020 öppnade vi i nybyggda lokaler i Hagastaden. Vår vision är att skapa ett Eye center of excellence för att stimulera vård, forskning och utveckling inom ögonområdet.

Nya S:t Eriks Ögonsjukhus

S:t Eriks historia

Fram till september 2020 låg S:t Eriks Ögonsjukhus på Kungsholmen i Stockholm, i ett område med lång historia av fattigvård och sjukvård. 

S:t Eriks historia

Uppdaterad
20 maj 2024