Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Första patienten i Sverige testar bromsmedicin mot hittills obotlig ögonsjukdom

Första patienten i Sverige testar bromsmedicin mot hittills obotlig ögonsjukdom

13 maj 2024

Hittills har sjukvården inte kunnat erbjuda någon behandling för den vanligaste varianten av åldersförändringar i gula fläcken. I en internationell läkemedelsstudie har nu den första patienten i Sverige behandlats med en ny genterapi vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till att personer över 60 år får försämrad syn. Mot den vanligaste varianten, den torra, har det hittills inte funnits någon behandling. Inom ramen för en större internationell läkemedelsstudie testar nu forskare en behandling med genterapi som förhoppningsvis kan bromsa synförsämringen.

Vid S:t Eriks Ögonsjukhus har en stor mängd patienter screenats för att hitta dem som är lämpliga för att testa läkemedlet på. Behandlingen mot den torra formen ges som en engångsinjektion, till skillnad mot de upprepade injektioner som ges mot den våta formen av åldersförändringar i gula fläcken.

– I studien undersöker vi både om läkemedlet är säkert och om det kan bromsa sjukdomen, säger professor och överläkare Anders Kvanta som leder den svenska delen av studien som kommer att pågå under 18 månader.

– Det är en spännande tid med många olika studier runt om världen och det är min förhoppning att vi inom något år ska kunna erbjuda även patienter med den torra formen av åldersförändringar en effektiv behandling.

Förutom genterapistudier pågår också stamcellsforskning, bland annat på S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet, med målet att hitta en behandling mot den torra formen av åldersförändringar i gula fläcken som inte bara bromsar synförsämringen utan återställer synen. 

Uppdaterad
13 maj 2024