Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Forskning om synnervsmissbildningar får anslag från Promobilia

Forskning om synnervsmissbildningar får anslag från Promobilia

27 juni 2024

Kristina Teär Fahnehjelm, adjungerad professor vid Karolinska Institutet och överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus, har beviljats 500 000 kronor i anslag från stiftelsen Promobilia för sitt forskningsprojekt om synnervsmissbildningar hos barn. Projektet kommer att pågå i två år.

Kristina Teär Fahnehjelm.

Kan du kort beskriva vad ditt forskningsprojekt handlar om? 

– Synnervsmissbildningar är vanliga orsaker till synnedsättning hos barn i västvärlden. Optikuskolobom är en medfödd synnervsmissbildning där synnerven inte har utvecklats som den ska under fosterstadiet, lite att likna vid gomspalt, fast i ögat. Denna missbildning kan ibland förekomma tillsammans med andra ögonproblem, som kolobom i ögonbotten samt med hörselnedsättning och hjärtproblem. Mellan 11 och 40 procent av de med optikuskolobom riskerar att få näthinneavlossning, säger Kristina, adjungerad professor och överläkare.

Vad är målet med ditt forskningsprojekt?

– Målet med forskningsprojektet är att undersöka om fotografering med OCT (optisk koherens tomografi) kan upptäcka näthinneförändringar som kan behandlas för att förhindra att synen förändras. Detta kan i förlängningen hjälpa patienterna att leva ett mer aktivt och självständigt liv. Eftersom många av dessa patienter också har hörselskada eller är döva, är detta särskilt viktigt.

Vad betyder anslaget för dig och din forskning?

– Forskningsanslaget på 500 000 kronor över två år ger mig och min doktorand och kollega, Athanasia Skriapa Manta, möjlighet att ägna tid åt detta projekt. Vi hoppas att projektet kommer att hjälpa till att förhindra att dessa svårt drabbade barn får ännu sämre syn.

Mer information

ki.se/personer/kristina-fahnehjelm

Uppdaterad
27 juni 2024