Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Tydligare omvårdnadsansvar ökar tryggheten på ögonakuten

Tydligare omvårdnadsansvar ökar tryggheten på ögonakuten

21 juni 2023

Projektet Silverslingan stärker omvårdnaden av äldre och sköra på ögonakuten vilket bidrar till en ökad trygghet både för patienterna i behov av tillsyn och för de som jobbar på akuten.

Bild på ögonakuten

I projektet Silverslingan har en arbetsgrupp med undersköterskor, optiker, sjuksköterskor och läkare tittat närmare på hur äldre och sköra patienter tas omhand under sin vistelse på S:t Eriks Ögonsjukhus ögonakut. Patienten kan ha en komplex sjukdomsbild och ett större omvårdnadsbehov, vilket kan innebära att undersökningarna tar längre tid och att de kan behöva vistas länge på akuten. 

Projektgruppen såg ett behov av att se över rutinerna för den här patientgruppen så att de ska få den omvårdnaden de behöver och få en trygg vistelse på ögonakuten.

Förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet

När patienten kommer till akutmottagningen identifieras patientens vårdbehov och omvårdnadsbehov. Om det är en person som har behov av extra tillsyn finns det i och med Silverslingan numera två personer som är ansvariga för omvårdnaden varav minst en är sjuksköterska.

Omvårdnadsbehoven varierar och kan till exempel innebära att man erbjuder patienterna mat eller dryck, att samordna vården för patienten, att boka sjuktransport eller att hjälpa patienten till toaletten.Tidigare hade alla på akuten ansvar för att ta hand om dessa patienter, men nu är det tydligare vem som har huvudansvaret.

Deltagarna i projektet upplever att Silverslingan bidrar till en mer patientsäker vård, högre omvårdnadskvalitet och också bättre arbetsmiljö.

Uppdaterad
21 juni 2023