Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Hallå där Magnus Grimfors, som disputerade den 1 december

Hallå där Magnus Grimfors, som disputerade den 1 december

4 december 2023

Den 1 december försvarade Magnus Grimfors sin doktorsavhandling ”Self-assessed visual function in cataract surgery using Catquest-9SF”. Avhandlingen handlar om vad som påverkar resultatet av en gråstarrsoperation och om den metod som utvärderar resultatet är tillförlitlig.

Nydisputerade biträdande överläkaren Magnus Grimfors.

Varför valde du att forska om gråstarrsoperationer?

Ända sedan jag började lära mig om ögon har jag varit fascinerad av den här operationen; att man kan utföra en relativt komplicerad operation inne i ögat medan patienten är vaken. I dag utför jag den här operationen flera dagar i veckan och det är roligt att forska inom det jag arbetar med kliniskt.

Vad har du undersökt i din avhandling?

Vi har velat ta reda på vilka faktorer som påverkar patientens upplevda resultat, men också om det frågeformulär (Catquest-9SF) som patienterna svarar på före och efter operationen, är tillförlitligt och hur resultaten av Catquest-9SF ska tolkas. Bakgrunden är att nästan en av tio inte upplever någon förbättring av synen trots att operationen har lyckats rent tekniskt.

Målet med min forskning är att de som opereras för gråstarr ska få ännu bättre syn och uppleva så lite begränsningar i sin vardag som möjligt efter operationen.

Vilka är dina viktigaste resultat?

Att risken för att det upplevda resultatet blir sämre om patienten har en annan ögonsjukdom, framför allt glaukom, diabetesretinopati eller sjukdom i gula fläcken, och att det inte räcker med att bedöma patientens synskärpa för att se effekten av riskerna. Har man dessutom flera sjukdomar i ögat samtidigt är risken att det upplevda resultatet blir sämre ännu större. 

Det andra är att ett mått på tillförlitligheten i den svenska versionen av Catquest-9SF inte utvärderats tidigare. Vi har visat att formuläret är mycket tillförlitligt och inte påverkas av slumpen, det vill säga att det har förmågan att ge samma resultat vid upprepade mätningar.

Vad hoppas du att din avhandling kommer att leda till?

Fortsatt hög tilltro till Catquest-9SF i syfte att utvärdera resultaten inom gråstarrskirurgi. Även ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar den upplevda synen negativt efter operation. Detta är något som vi behöver informera patienterna om innan operationen så att de får realistiska förväntningar på resultatet. Här tror jag att vi kirurger som grupp kan bli ännu bättre. 

Vad ska du göra nu när du är klar med avhandlingen?

Jag kommer fortsätta att jobba kliniskt med fokus på gråstarrsoperationer och har just nu inga nya forskningsprojekt planerade. Skulle det dyka upp något i framtiden är jag öppen för det, särskilt om det handlar om gråstarr! 

Text: Jenny Ryltenius

Foto: Jens Sølvberg

Uppdaterad
4 december 2023