Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Studie bekräftar inflammation i ögat vid glaukom

Studie bekräftar inflammation i ögat vid glaukom

22 augusti 2022

En studie vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet kan nu bekräfta att det förekommer en inflammation i näthinnan och synnerven hos patienter med glaukom (grön starr). Resultaten publiceras i tidskriften Acta Neuropathologica Communications.

Två olika forskargrupper vid S:t Erik och KI har samarbetat i studien. Från vänster Pete Williams, James Tribble och Gustav Stålhammar.

Glaukom är en obotlig sjukdom som leder till synförlust och blindhet och drabbar runt 80 miljoner människor världen över, varav cirka 100 000 – 200 000 i Sverige. Risken är hög för att patienterna blir blinda på ett öga.

Tidigare djurstudier har visat att det förekommer inflammatoriska händelser i näthinnan och synnerven vid glaukom. På grund av brist på välbevarad mänsklig vävnad från lämpliga patienter har det dock varit svårt att bekräfta att samma processer sker i människor.

Men tack vare de noggrant dokumenterade ögon från patienter som tidigare behövt operera bort ett öga på grund av blindhet och smärta som finns väl bevarade på S:t Eriks laboratorium för ögonpatologi, kan nu forskarna bekräfta att det förekommer inflammationer även hos människor.

– Studien är viktig eftersom den visar att inflammation kan vara en faktor som ger skador i näthinnan och synnerven tidigt i sjukdomsförloppet. Nu har vi större möjligheter att hitta nya behandlingsalternativ, säger Pete Williams, forskargruppsledare vid Karolinska Institutet.

– Det är kul och viktigt med samarbete mellan forskargrupper. Det här projektet är ett bra exempel på att patologisektionen är en viktig resurs och i många fall en förutsättning för den forskning som görs på S:t Erik, säger Gustav Stålhammar, forskargruppsledare vid Karolinska Institutet samt chef för patologisektionen vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Fakta om studien

Studien leddes av forskargruppsledare och lektor Pete Williams, biträdande lektor James Tribble samt forskargruppsledare och patolog Gustav Stålhammar. I teamet ingick även yngre läkare och gästforskare (Erasmus).

Länk till artikeln.

Uppdaterad
22 augusti 2022