Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > S:t Eriks Ögonsjukhus rekryterar internationell expert inom ögononkologi

S:t Eriks Ögonsjukhus rekryterar internationell expert inom ögononkologi

25 januari 2022

S:t Eriks Ögonsjukhus tar ett viktigt steg för att säkra kompetensen inom ögononkologi genom att etablera samarbete med Moorfields Eye Hospital i London. Från den 1 maj 2022 kommer en av världens främsta experter inom området, professor Bertil Damato, till Sverige med uppdraget att säkra kompetensen inom den högspecialiserade vården och bygga upp en långsiktigt hållbar verksamhet tillsammans med sjukhusets medarbetare.

En man i kostym bredvid S:t Eriks Ögonsjukhus

Professor och ögononkolog Bertil Damato från Moorfields Eye Hospital har anlitats av S:t Eriks Ögonsjukhus.

Patienter med retinoblastom och andra typer av ögontumörer kommer även fortsättningsvis att erbjudas en högkvalitativ, patientsäker och trygg vård på S:t Eriks Ögonsjukhus.

– Det handlar om att under en period bygga upp en gedigen kompetens inom ögononkologi, så att vi skapar en robust verksamhet på längre sikt, säger tillförordnade vd:n Anne Odergren.

– Patienterna ska känna sig trygga med att de får den vård de behöver och att de inte ska behöva resa utomlands. Det nya upplägget innebär även starten för ett långsiktigt och fördjupat internationellt samarbete.

Fakta

Bertil Damato

Bertil Damato är ögonspecialist med subspecialisering inom ögononkologi. Han arbetar idag som senior ögononkologiläkare vid högt ansedda Moorfields Eye Hospital i London samt senior forskare vid Universitetet i Oxford. Under flera år undervisade, handledde och föreläste han vid universitetet i Glasgow. 1993 grundade han den ögononkologiska enheten vid Royal Liverpool University Hospital, som han ledde fram till 2013. Han blev därefter rekryterad till University of California, San Francisco i USA som professor emeritus för att bygga upp den ögononkologiska enheten fram till 2018.

Bertil Damato har fått ett flertal utmärkelser genom åren och har även varit ordförande för International Society of Ocular Oncology, Ophthalmic Oncology Group och European Vision and Eye Research. Han är författare och medförfattare till flera hundra artiklar inom området ögononkologi.

Moorfields Eye Hospital

Moorfields Eye Hospital med 2300 anställda är ett internationellt ledande ögonsjukhus som har över 700 000 patientbesök årligen. Sjukhuset är både det äldsta och största centret för ögonsjukvård, forskning och utbildning i Europa och öppnade världens största centrum för barn med ögonsjukdomar 2007. https://www.moorfields.nhs.uk/

Uppdaterad
2 februari 2022