Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > S:t Eriks Ögonsjukhus får nationellt uppdrag för vård av för tidigt födda barn med näthinneförändrin

S:t Eriks Ögonsjukhus får nationellt uppdrag för vård av för tidigt födda barn med näthinneförändringar

23 maj 2022

Den 18 maj beslutade Socialstyrelsen att ge Region Stockholm och S:t Eriks Ögonsjukhus ett nationellt ansvar för vård och operationer av för tidigt födda barn som drabbats av näthinneförändringar.

S:t Eriks Ögonsjukhus har fått ett nationellt uppdrag att bedriva vård och näthinnekirurgi för för tidigt födda barn med näthinneförändringar.

Ungefär en fjärdedel av alla barn som föds före vecka 31 riskerar att få prematuritetsretinopati (ROP) som kan leda till svår synskada eller blindhet om det inte behandlas i tid. I Sverige behandlas cirka 40 till 50 patienter för svår ROP årligen. I enstaka fall krävs att man gör näthinnekirurgi på barnen. 

Nu har Socialstyrelsen beslutat att vården av dessa barn ska ges på tre ställen i landet som nationell högspecialiserad vård, där Region Stockholm och S:t Eriks Ögonsjukhus är ett. Näthinneoperationerna av barnen koncentreras till S:t Erik.

– Det här är ett mycket glädjande besked. Det är naturligt att S:t Erik får det här uppdraget och vi kan nu fortsätta att ge vård av högsta kvalitet till den här viktiga men lilla patientgruppen, säger vd Sten Kjellström.

Vid S:t Erik är det barnögonläkarna och näthinnekirurgerna som tillsammans ansvarar för vården av de unga patienterna.

Fakta Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till max fem utförare. Genom denna centralisering uppnås ökad kunskap, kvalitet och patientsäkerhet.

Socialstyrelsen beslutar vilka vårdområden som ska omfattas av denna högsta vårdnivå samt antalet. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkerställa hög kvalitet.

Uppdaterad
23 maj 2022