Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Flera S:t Erik-forskare får medel från Ögonfonden 2022

Flera S:t Erik-forskare får medel från Ögonfonden 2022

7 juni 2022

Ögonfonden delar 2022 ut medel till flera S:t Erik-forskare och forskare som är anknutna till avdelningen för ögon och syn vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar.

Bland de forskningsanslag som beviljats medel finns forskning om åldersförändringar i gula fläcken, glaukom, ögonmelanom, ögonplastikkirurgi och grenvensocklusion. Ögonfonden beviljade 2022 anslag på 5,5 miljoner kronor till 34 sökande.

Här är listan på de medel som beviljats till forskare anknutna till avdelningen för ögon och syn/Karolinska Institutet.


Anders Kvanta    

Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller

Pete Williams    

Utvärdering av nya NAD-genererande läkemedel för att förhindra nervdegeneration och mitokondriedysfunktion  

Gustav Stålhammar    

Adjuvant Melatonin for Uveal Melanoma trial (AMUM)    

Maria Nilsson    

Kartläggning och uppföljning avseende synstatus och livskvalitet hos anlagsbärare av Lebers heriditära optikusneuropati

Abinaya Venkataraman    

Development of image analysis algorithm to detect early retinal changes

Helder André    

Sustainable Treatment of Age-related Macular Degeneration by Gene Therapy

Alberto Domínguez-Vicent    

Retinal Vascularity and Inner Retinal Layers Evaluation as Novel Markers in Multiple Sclerosis

Eva Dafgård Kopp    

Perfusionsmonitorering och effekter av kärlsammandragande läkemedel vid ögonplastikkirurgi

David Epstein    

OCT och OCT-angiografi markörer för prognosbestämning vid grenvensocklusion

Amelie Botling Taube    

The Swedish Glaucoma Nicotinamide Trial (SGNT)

James Tribble    

Targeting Galectin-3 for neuroprotection in glaucoma

Tobias Wibble    

Blickstabiliserande ögonrörelser och deras roll vid förvärvade hjärnskador och sensoriska sjukdomar

Filippo Locri  

Establishing gene therapy treatments for Macular Degeneration in large-eyed animal models (stipendium)

Uppdaterad
7 juni 2022