Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Läkarstudenter uppskattar ögonutbildningen

Läkarstudenter uppskattar ögonutbildningen

17 december 2021

Läkarstudenterna ger ögonmomentet, som är en del av kursen Neuro, sinne och psyke på termin nio, högt betyg. Det visar utvärderingarna efter den drygt två veckor långa utbildningen.

Bild på en ögonmodell.

Kursmomentet omfattar läran om ögat och dess sjukdomar. För majoriteten av de cirka 130 studenterna per termin, är undervisningen förlagd till S:t Eriks Ögonsjukhus. 

Kristina Teär Fahnehjelm, docent och överläkare samt utbildningsansvarig för läkarstudenternas ögonmoment. Foto: Eva Tov

–    Resultaten från de senaste årens utvärdering har varit väldigt bra. Det är glädjande att vi får så fina omdömen, år efter år. Det är tack vare det stora engagemanget från alla inblandade som utbildningen får så högt betyg, säger Kristina Teär Fahnehjelm, docent och överläkare samt utbildningsansvarig för läkarstudenternas ögonmoment på Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus.

I utvärderingen av ögonmomentet framgår det att lärandeaktiviteterna i hög grad hjälpt studenterna att nå kompetensmålen i kursplanen. Målen innebär bland annat att studenterna efteråt självständigt ska kunna handlägga enklare ögonfall, känna igen svårare ögonfall och kunna formulera en remiss till ögonsjukvården. 

–    Den återkoppling vi får från våra studenter är mycket viktig och värdefull. Vi vill givetvis att så många som möjligt som har gått utbildningen ska tycka att den är nyttig och användbar och att de vill söka ST-tjänst hos oss längre fram, säger Kristina Teär Fahnehjelm.

Nya mikroskop förbättrar pedagogiken

En nyhet den här terminen är tre nya digitala mikroskop, vilket har förbättrat undervisningen ännu mer. Med de nya mikroskopen kan flera studenter samtidigt följa undersökningen via en större skärm. Dessutom går det att ta digitala foton under undersökningen.

–    Nu kan vi bygga upp en bildbank med olika patientfall för att göra en ”virtuell ögonakut” som vi kan använda framöver i undervisningen, säger Kristina Teär Fahnehjelm.

Om det är några läkarstudenter som kommer att ägna sig åt ögonsjukvård i framtiden återstår att se, men flera studenter har visat sig vara mer positivt inställda efter att ha gått utbildningen och uppger i utvärderingen att utbildningen har ökat deras intresse för ögonsjukvård. 

Teambaserat lärande för studenter 2025

Nästa år blir kullen läkarstudenter större, man räknar med 30–40 procent fler studenter. Hösten 2025 kommer de studenter som har börjat det nya sexåriga läkarprogrammet till S:t Erik och då ska en ny pedagogik, så kallat teambaserat lärande (TBL), användas. Dagens upplägg för undervisningen kommer att behöva göras om för att anpassas till den nya pedagogiken.

Uppdaterad
17 december 2021