Gå direkt till textinnehållet

Besöksförbud råder för att minska smittspridning

Start > Nyheter > Åtgärder för att fortsatt säkra ögononkologin

Åtgärder för att fortsatt säkra ögononkologin

22 april 2021

Den ögononkologiska verksamheten vid S:t Eriks Ögonsjukhus har tappat flera medarbetare de senaste månaderna. Sjukhuset arbetar intensivt med ett antal åtgärder för att säkra en fortsatt god vård för patienterna.

Delar av den ögononkologiska verksamheten vid S:t Eriks Ögonsjukhus är ett så kallat rikssjukvårdsuppdrag, vilket innebär att vården av patienter från hela landet koncentrerats till sjukhuset. 

- Vi arbetar intensivt med att hitta lösningar på den uppkomna situationen. Vårt främsta fokus är att säkerställa att alla patienter även fortsättningsvis tas om hand på bästa sätt, säger vd Anders Boman.

Rekryteringar, samarbete med andra sjukhus, ökat nordiskt samarbete och möjlighet till distanskonsultationer är några av de alternativ som undersöks.

- Vi förstår att detta innebär stor oro för alla patienter som är i en mycket svår situation. Vi har dock hopp om att kunna få till tillfredsställande lösningar både på kort och lång sikt, säger verksamhetschef Stefan Löfgren.

Kontakt

Eventuella medieförfrågningar koordineras av kommunikationschef Kicki Morsing, 070-737 50 02 eller karin.morsing@sll.se.
 

Uppdaterad
22 april 2021