Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Egna rum på S:t Eriks Ögonsjukhus nya vårdavdelning

Egna rum på S:t Eriks Ögonsjukhus nya vårdavdelning

1 oktober 2020

Borta är de trånga, omoderna flerbäddssalarna. I S:t Eriks Ögonsjukhus nybyggda, fräscha lokaler i Hagastaden får alla inlagda patienter egna rum.

Två kvinnor i blå sjukhusuniform som sitter på en patientsäng och ler.

Maria Eriksson Rus, chefsjuksköterska, och Annso Holmgren, biträdande chefsjuksköterska på S:t Eriks Ögonsjukhus vårdavdelning visar de nya vårdrummen.

På S:t Eriks Ögonsjukhus nya vårdavdelning finns totalt 16 enkelrum, alla utrustade med tv, egen dusch och toalett. Tre av rummen har också utdragbara sängar för att anhöriga eller assistenter ska kunna sova över.

Maria Eriksson Rus, chefsjuksköterska på S:t Eriks Ögonsjukhus vårdavdelning, berättar att ambitionen på sikt är att alla vårdrum ska förses med extrasängar. Barnpatienter har exempelvis alltid med sig en övernattande förälder. För precis som på den gamla vårdavdelningen, kommer barn och vuxna att vårdas sida vid sida.

– Vi har även ett lekrum, och vi planerar för att göra om ett undersökningsrum till behandlingsrum. Tanken med det är att inga behandlingar som kan upplevas obehagliga ska utföras inne i vårdrummet. Behandlingsrummet kommer vara utrustat med material som kan avleda barnets uppmärksamhet och underlätta vid undersökning och behandling, säger Maria Eriksson Rus.

Anhörigsäng på S:t Eriks nya vårdavdelning.
Flera av vårdrummen har en utfällbar säng för medföljande förälder, anhörig eller assistent. Maria Eriksson Rus och Annso Holmgren visar hur sängen enkelt kan fällas ut. Foto: Jens Sølvberg

Vårdavdelningen har sedan tidigare sjuksköterskor som är utbildade eller har erfarenhet inom barnsjukvård. Tillsammans har de bildat en barngrupp som kommer fortsätta utvecklingen av vården av barnpatienter i de nya lokalerna.

Med flytten till nya lokaler har man passat på att separera vårdavdelningen från dagkirurgin. Alla barn och vuxna som opereras och åker hem samma dag, vårdas nu istället på dagkirurgiska avdelningen som ligger i anslutning till den nya operationsvåningen.

– Att vi renodlar vårdavdelningen till att bli endast en slutenvårdsavdelning, och dagkirurgins patienter separeras från våra inlagda övernattande patienter, kommer gagna både patienter och personal – inte minst ur hygiensynpunkt, säger Annso Holmgren som är biträdande chefsjuksköterska på vårdavdelningen och dessutom flyttsamordnare.

Biträdande chefsjuksköterska Annso Holmgren i en av vårdsalarna i S:t Eriks gamla lokaler.
Annso Holmgren berättar att det ofta varit en stor genomströmning av människor på vårdavdelningen i S:t Eriks Ögonsjukhus gamla lokaler. Det skapade trängsel för både patienter och personal. Foto: Jens Sølvberg

Liksom tidigare har sjukhuset ett nationellt ögonsjukvårdsuppdrag, vilket innebär att man tar emot patienter från hela Sverige. Många av patienterna och deras anhöriga färdas med bil till ögonsjukhuset. Annso Holmgren och Maria Eriksson Rus gläds åt att slippa den överfulla parkeringsplatsen på Kungsholmen i centrala Stockholm.

– I det nya sjukhuset har vi ett garage med parkeringsplatser för både patienter och anhöriga, säger Annso Holmgren.

Annso Holmgen i nya parkeringsgaraget
Annso Holmgren i det nya parkeringsgaraget för S:t Eriks Ögonsjukhus patienter och besökare. Foto: Jens Sølvberg

Den nya närheten till Karolinska Universitetssjukhuset Solna tror både Maria Eriksson Rus och Annso Holmgren är en fördel. På sikt hoppas de utveckla ett kunskapsutbyte med Karolinskas verksamheter. Flytten i sig förväntas bli ett lyft för vårdavdelningens patienter och de 40-talet anställda.

– Det är så nytt och fint i våra nya lokaler och vårdsalarna känns nästan som hotellrum, avslutar Annso Holmgren.

Uppdaterad
4 februari 2021