Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Svårutredda glaukompatienter får hjälp på mottagning för hemtrycksmätning

Svårutredda glaukompatienter får hjälp på mottagning för hemtrycksmätning

9 mars 2017

Sedan ett halvår kan glaukompatienter som har synfältsförsämring trots lågt ögontryck få hjälp på en ny mottagning för hemtrycksmätning på S:t Eriks Ögonsjukhus. Hittills har ett 60-tal glaukompatienter fått hjälp, och många står i kö.

Patienten får lära sig att använda tryckmätaren vid sitt besök på mottagningen för hemtrycksmätning på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Glaukom är en av de vanligaste ögonsjukdomarna. Vid glaukom är trycket i ögat för högt. Trycket skadar successivt synnerven, vilket leder till ett minskat synfält. För att undvika för stora skador är det viktigt att sätta in trycksänkande behandling i tid. Men ibland kan det vara svårt att hitta en förklaring till att synen snabbt försämras, trots att patienten får trycksänkande behandling.

Enping Chen. Foto: Johanna Hanno
– Hemtrycksmätning är ett bra sätt att utreda vad som händer med trycket i ögat utanför våra mottagningstider. På så sätt får vi ett bättre underlag för hur den trycksänkande behandlingen ska se ut, säger Enping Chen, docent och överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Metoden bygger på två studier som forskare på S:t Erik genomfört. I studien mätte personer själva sitt ögontryck vid olika tidpunkter på dygnet. I den första studien ingick patienter med glaukom. Därefter genomförde forskarna en studie på en referensgrupp med friska personer.

– Det har varit mycket värdefullt att så många personer har kunnat ställa upp i studien. Det är jag väldigt tacksam för, säger Enping Chen.

Resultatet visar att mönstret för ögontrycket kan variera mellan olika dagar. Samtidigt kan ögonen på samma person ha olika mönster av tryckvariation. 16 procent av patienterna i studien har trycktoppar tidig morgon och sen kväll, trots glaukombehandling. Detta innebär att trycket kan vara bra när patienten besöker sjukhuset, men det kan vara alldeles för högt andra tider på dygnet.

– Med hjälp av fler mättillfällen kan vi få information om till exempel trycktoppar. Då kan vi justera behandlingen efter det, säger Enping Chen.

I framtiden hoppas han att det ska finnas en teknisk lösning så att patienterna kan skicka sina mätresultat till sjukhuset via en säker sida på internet. På det viset kan patienterna spara tid, eftersom de inte behöver resa till ett sjukhus flera gånger per dag för att få fram en tryckkurva. Samtidigt frigör vården resurser, eftersom de sjuksköterskor som ska mäta trycket kan utföra andra uppgifter.

– Dessa socioekonomiska vinster kan vara ännu större i glesbygden där ögonsjukvården är mindre tillgänglig, säger Enping Chen.

Glaukom är en vanlig sjukdom som

 • innebär att trycket i ögat är ofta för högt.
 • skadar synnerven och gör att synfältet gradvis krymper.
 • har ett smygande förlopp.
 • leder till synskador och i vissa fall blindhet.
 • försämrar individens livskvalitet.
 • ökar risken för fallolyckor och trafikolyckor.
 • drabbar främst personer över 50 år.
 • är delvis ärftlig.

Så undviker du synförändringar

 • Kontrollera dina ögon regelbundet om du har glaukom i släkten.
 • Berätta om sjukdomen för din familj och dina vänner så att de också undersöker sina ögon.
 • Ta din ögontrycksänkande medicin.
Läs mer om glaukom
Uppdaterad
4 februari 2021