Gå direkt till textinnehållet
Start > Nyheter > Avastin har effekt på blodpropp i ögat

Avastin har effekt på blodpropp i ögat

31 maj 2012

En behandling med läkemedlet Avastin var sjätte vecka under ett halvår förbättrar synskärpan påtagligt hos patienter som fått en blodpropp i ögat. Det bekräftar en nyligen publicerad studie av David Epstein vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm.

Studien publicerades nyligen i den ansedda amerikanska ögontidskriften "Ophthalmology".

Blodpropp i näthinnan är den näst vanligaste sjukdomen som påverkar näthinnans blodkärl efter diabetes. Varje år diagnostiseras tusentals nya fall i Sverige och många patienter får en allvarligt nedsatt syn.

En blodpropp i näthinnan innebär att blodcirkulationen helt eller delvis avstannar. Som följd av detta försämras syresättningen av näthinnan. Syrebristen stimulerar produktionen av tillväxtfaktorer som gör att blodkärlens väggar börjar läcka, vilket medför en svullnad i gula fläcken (makula) och allvarlig synnedsättning som följd. Tillväxtfaktorn kan även orsaka att nya blodkärl kan bildas i ögats främre del och då påverkas det normala utflödet av vätska från ögat. Det i sin tur kan göra att trycket i ögat stiger och det finns en risk att patienten utvecklar glaukom ("grön starr").

Fram till nyligen har det inte funnits någon effektiv behandling för dessa patienter. Behandlingen har varit inriktad på att behandla de komplikationer som kan uppstå, främst tryckstegring och glaukom. Någon behandling för svullnaden i gula fläcken har inte funnits.

Genom att injicera antikroppen Avastin in i ögats glaskropp kan man motverka tillväxtfaktorns skadliga effekter och få bort svullnaden i gula fläcken.

– En behandling som kan minska svullnaden i gula fläcken och på så vis förbättra synskärpan samt denna patientgrupps prognos är därför synnerligen eftertraktad. Tidigare rapporter har visat att Avastin kan ha god effekt, men nu har vi för första gången i en prospektiv kontrollerad studie kunnat bekräfta läkemedlets goda effekt, säger David Epstein.

Patienter som haft sjukdomen mindre än tre månader och fick behandling med Avastin förbättrades nästan dubbelt så mycket som patienter som hade haft sjukdomen mer än tre månader.

– Det här visar tydligt hur viktigt det är med tidig diagnos och behandling, säger David Epstein.

Inga patienter i studiegruppen utvecklade glaukom som komplikation till blodproppen.

– Detta är mycket glädjande då detta ofta är en mycket svårbehandlad och smärtsam komplikation för patienten, säger David Epstein.

Resultatet av studien

Patienterna i studiegruppen förbättrades 14,2 bokstäver på syntavlan att jämföra med en försämring på två bokstäver i kontrollgruppen. Det var således mer än tre raders skillnad på syntavlan mellan grupperna. Denna skillnad var statistiskt signifikant.

Svullnaden i gula fläcken försvann helt hos 26 av de 30 patienterna som behandlades med Avastin (87 procent) och minskade signifikant i ytterligare tre fall. Inga av patienterna i studiegruppen utvecklade glaukom som komplikation till sin propp jämfört med fem av 30 patienter i kontrollgruppen.

Patienter som hade haft sjukdomen mindre än tre månader och fick behandling med Avastin förbättrades nästan dubbelt så mycket som patienter som hade haft sjukdomen mer än tre månader, förbättring på 18 respektive 9,2 bokstäver.

Uppdaterad
4 februari 2021