Gå direkt till textinnehållet

Förfinad diagnostik kan hjälpa glaukompatienter

Glaukom går ännu inte att bota, men idag blir färre blinda. Docent och överläkare Enping Chen forskar i hur nya diagnosmetoder och förfinad tryckmätning kan hjälpa patienterna.

Enping Chen.

Glaukom är en sjukdom som är ovanlig före 50 års ålder. Den skadar synnerven och gör att synfältet gradvis krymper. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till blindhet bland äldre. Mellan en och två procent av alla 50-åringar och fem och sju procent av alla 75-åringar är drabbade av glaukom. Av dessa blir nästan 40 procent blinda på minst ett av ögonen.

Vid kronisk glaukom är tidiga symptom knappt märkbara och cirka 50 procent av de drabbade har därför sjukdomen oupptäckt. I Sverige finns cirka 100 000 patienter och lika många som saknar diagnos.

– Det problematiska med glaukom är att sjukdomen kommer smygande. Patienterna upptäcker inte själva att synfältet minskar, eftersom det ena friskare ögat kompenserar det andra, berättar Enping Chen.

Därför är det viktigt att ställa en så tidig och en så exakt diagnos som möjligt. Med rätt behandling kan nämligen sjukdomsförloppet i de flesta fall hejdas.

– Det går inte att få tillbaka den syn man förlorat, men det går ofta att förhindra en försämring, säger Enping Chen.

Vården bygger på samarbete

Exakt vad glaukom beror på vet man inte, men det är klart att det finns samband mellan trycket i ögat och sjukdomen. Blodflöde och ärftliga anlag kan också spela roll.

– Vi har behandlat med trycksänkande droppar länge, men nu finns det ett starkare vetenskapligt stöd för att det är rätt att göra det, även om glaukom också kan uppstå vid lågt tryck i ögonen, säger Enping Chen.

Ögondroppar är den vanligaste behandlingsmetoden vid glaukom, och patienten tar själv dropparna. Behandlingen är livslång eftersom sjukdomen är kronisk och inte går att bota. Trots att rätt och regelbunden medicinering kan varar avgörande för att patienten får behålla synen, är det vanligt att man glömmer dropparna.

– Framgångsrik glaukomvård bygger på ett livslångt samarbete mellan läkare och patient. Det är väldigt viktigt att göra uppföljningar med jämna mellanrum, säger Enping Chen.

Förfining av diagnostik och mätmetoder

Ju tidigare det går att ställa diagnos desto bättre är det för patienten. Det finns olika diagnosmetoder. Enping Chen har valt att forska på olika förfinande lasermetoder att undersöka synnerven. Med laser kan synnerven och synnervens trådar avbildas.

– Genom att arbeta med instrument kan vi göra diagnostiken säkrare. De här metoderna kan även användas för att följa upp sjukdomsutvecklingen hos våra glaukompatienter.

Enping Chen är också på jakt efter det sanna trycket i ögat för att kunna skräddarsy behandlingen till sina patienter. Kortfattat finns det flera faktorer som påverkar mätvärdet. Hornhinnans tjocklek och motstånd är exempel på sådana faktorer. En hård hornhinna ger ett högre mätvärde och en mjuk ett lägre.

– Men hornhinnas tjocklek har ingen betydelse för utvecklingen av glaukom, det är bara själva trycket inuti ögat som betyder något. Därför vill vi hitta sätt att räkna bort hornhinnan i mätningarna, säger Enping Chen.

Ett annat bekymmer med mätning av ögats tryck är att man får resultat av ögontryck under så kort tid, bara några sekunder.

– Vår forskning visar att ögontrycket ser väldigt olika ut över dagen, dygnet och också mellan ögonen. Därför säger en tryckmätning vid ett tillfälle inte särskilt mycket. Vi genomför nu ett försök där vi erbjuder hemtrycksmätning för en viss patientkategori. Den individuella anpassningen av behandlingen kan på så sätt bli betydligt bättre.

Det mest spännande med forskningen tycker Enping Cheng är att hitta patientnyttan, att ta fram forskningsresultat som kan användas direkt på patienterna.

– Glaukom är en vanlig sjukdom som drabbar många. Det finns så oerhört mycket mer vi behöver veta och jag är nyfiken!

Text: Lisa Thorsén

Enping Chen

Titel: Docent vid Karolinska Institutet och överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus.
Forskningsroll: Forskar om hur nya diagnosmetoder och förfinad tryckmätning kan hjälpa patienter med glaukom.
Motto: Var ödmjuk och nyfiken

Uppdaterad
14 mars 2022