Gå direkt till textinnehållet
Start > Patient > Sjukdomar och besvär > Näthinneförändringar vid diabetes

Näthinneförändringar vid diabetes

En tredjedel av alla med diabetes har någon form av näthinneförändringar, diabetesretinopati. För en del kan dessa leda till synskador. Därför är det viktigt att undersöka ögonen regelbundet.

Diabetes kan i vissa fall ge förändringar i kroppens blodkärl, bland annat i ögats näthinna. Om förändringarna i näthinnan inte upptäcks i tid kan de på sikt leda till försämrad syn och i vissa fall blindhet.

Symtom

Näthinneförändringarna är till en början helt symtomfria, det vill säga du ser helt normalt. Efterhand kan gula fläcken påverkas och blödningar i glaskroppen uppstå, vilket kan leda till försämrad syn.

Orsak

Näthinnan består av synceller och ett stort antal små blodkärl. Vid diabetes förändras de små blodkärlen. De höjda blodsockervärdena leder till störningar i ämnesomsättningen som gör att kärlväggarna försvagas och det uppstår små utbuktningar på blodkärlen. I vissa fall kan utbuktningarna brista och börja läcka blod.

I ett senare skede kan de små blodkärlen täppas till och då uppstår små mikroinfarkter. Detta leder till att blodflödet försämras och till syrebrist i näthinnan. Näthinnan försöker kompensera detta genom utsöndring av olika ämnen som stimulerar bildandet av nya blodkärl. Problemet är att de nybildade blodkärlen är svaga och lätt brister. Då uppstår blödningar i glaskroppen eller framför näthinnan som leder till en hastig synnedsättning.

Riskfaktorer

Det finns några faktorer som vi vet påverkar förändringarnas hastighet och intensitet. De viktigaste riskfaktorerna är

  • hur länge någon har haft diabetes
  • otillfredsställande inställningar av blodsockervärdet
  • högt blodtryck
  • avvikande blodfettsvärden
  • hormonella omställningar.

Undersökning

För att förebygga förändringar i näthinnan behöver du ha god kontroll på din diabetes, ditt blodtryck och dina blodfetter. Dessutom är det viktigt att du undersöker näthinnan regelbundet. Då kan de smygande, helt symtomfria, förändringarna upptäckas i tid.

Vi undersöker näthinnan genom att fotografera ögonbotten, ögats bakre del där näthinnan sitter. Vid undersökningen kontrollerar vi om det finns förändringar i ögonbotten. Genom att jämföra bilder tagna med jämna mellanrum kan vi följa upp förändringarna över tiden.

Om undersökningen visar att det finns förändringar i ögonbotten får du gå på tätare kontroller.

Vid svårare förändringar, svullnad och läckande blodkärl i och i närheten av gula fläcken, får du komma till en ögonläkare på en specialundersökning.

Behandling

All behandling vid näthinneförändringar vid diabetes syftar till att bevara den synförmåga som kvarstår, i första hand med laser. Utvecklingen av skador kan då bromsas.

Behandlingen kan vara av tre olika slag:

  • medicinsk behandling
  • laserkirurgisk behandling
  • kirurgisk behandling

Vi bestämmer vilken behandling du ska få efter en noggrann undersökning.

Granskare Urban Amrén, överläkare

Sidansvarig Webbredaktionen

Uppdaterad
16 januari 2019